آزمایشگاه تحقیقاتی سازه در واحد سمنان راه‌اندازی می‌شود

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سمنان در گفت‌وگو با آنا:

آزمایشگاه تحقیقاتی سازه در واحد سمنان راه‌اندازی می‌شود.

دکتر خالصی دوست با تبریک 26 اسفند سالروز راه‌اندازی واحد سمنان به اولویت‌های واحد متبوعش در سال آینده پرداخت و اظهار کرد: آزمایشگاه تحقیقاتی سازه در کنار مرکز تحقیقات بتن راه‌اندازی می‌شود که برای فعالیت‌های عملی و پروژه‌های دانشجویان از آن استفاده خواهد شود. اکنون بسیاری از دانشجویان دکتری برای فعالیت‌های پژوهشی خود مجبور به استفاده از آزمایشگاه‌های بیرون از دانشگاه هستند که با راه‌اندازی این آزمایشگاه دانشجویان می‌توانند از آن استفاده کنند. زمین این آزمایشگاه تخصیص داده شده، بخشی از دستگاه‌های آن را خودمان می‌سازیم و بخشی را خریداری می‌کنیم.

متن کامل خبر را از اینجا دنبال نمایید.

 

 

فارسی
Tags: 
Share