انتخاب عضو هیات علمی مرکز تحقیقات ژئو-بتن در کمیته علمی نهمین کنفرانس ملی بتن

جناب آقای دکتر علی همتی از اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات ژئوتکنیک لرزه ای و بتن توانمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان به عنوان عضو کمیته علمی نهمین کنفرانس ملی بتن و پانزدهمین همایش روز بتن انتخاب شد. این کنفرانس در تاریخ پانزدهم مهرماه سال جاری در شهر تهران برگزار خواهد شد. تحلیل و طراحی سازه های بتنی، تکنولوژی بتن، دوام بتن و تعمیر و تقویت سازه های بتنی از مهمترین محور های این کنفرانس ملی به شمار می آید. 

آقای دکتر همتی استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان هستند و تحقیقات متعددی در حوزه بتن، سازه های بتن آرمه و بتن های توانمند دارند. 

فارسی
Tags: 
Share