چاپ کتاب از سوی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات

کتاب روش تحقیق در مهندسی توسط دکتر محمود نیکخواه از اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات منتشر شد. هدف از انتشار این کتاب ایجاد زمینه برای شناخت دانشجویان، پژوهشگران و اساتید با مفاهیم، اصول، فرایند و روشهای تحقیق در رشته های مهندسی و ایجاد توانایی و مهارت برای برنامه ریزی و اجرای پروژه های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویی می باشد.  

ازاین کتاب می توان در دوره های مختلف تحصیلی و در دروسی نظیر روش تحقیق، پایان نامه ها و رساله های تحقیقاتی در رشته های مهندسی استفاده کرد. کتاب روش تحقیق در مهندسی مشتمل بر چهارده فصل در 370 صفحه بوده و توسط انتشارات صانعی منتشر گردیده است. علاقهمندان به خرید کتاب می توانند به کتابفروشی های دانشگاه و یا وبسایت ناشر مراجعه نمایید. 

فارسی
Tags: 
Share