..

سامانه آزمایش روسازی راه و فرودگاه جهت پاسخگویی به نیاز محققین از سراسر کشور در مرکز تحقیقات زئوبتن دانشگاه ازاد اسلامی واحد سمنان آغاز به کار نمود. این سامانه دارای پی صلب به مساحت 16 متر مربع  و وزن 12 تن میباشد و قابلیت انجام تست PLT را دارد.

فارسی
Share

موضوعات خبری