..

طی حکمی  از سوی ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان،  آقای دکتر رامین احسانی عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران به عنوان رئیس جدید مرکز تحقیقات ژئوتکنیک لرزه ای معرفی گردیدند.

فارسی
Share

موضوعات خبری