..

این جدول تمامی آرا ثبت شده این نظرسنجی را لیست می‌کند. اگر کاربران ناشناس مجاز به رای دادن باشند، با IP address کامپیوتری که برای رای دادن به کاربرده‌اند شناسایی خواهند شد.
بازدید کنندهرایالگوی زمانیصعودی
185.240.95.57خیلی جمعه, 10/02/2020 - 05:38
95.81.205.139خیلی پ., 10/03/2019 - 00:38
104.194.24.200خیلی د., 05/28/2018 - 18:29
5.62.168.138متوسطس., 03/06/2018 - 19:51
5.73.111.85خیلی چهارشنبه, 01/10/2018 - 19:57
89.47.147.105خیلی جمعه, 12/29/2017 - 16:57
5.211.226.102خیلی ش., 10/21/2017 - 16:24
83.123.190.146خیلی ش., 10/14/2017 - 12:24
31.57.128.119خیلی ش., 09/23/2017 - 15:54
adminخیلی چهارشنبه, 08/09/2017 - 12:53
10.0.0.2متوسطی., 08/06/2017 - 11:24
salehianکمپ., 08/03/2017 - 18:38
151.239.127.15متوسطس., 06/13/2017 - 18:00
151.239.118.17خیلی چهارشنبه, 06/07/2017 - 15:17
salmanخیلی ش., 05/14/2016 - 17:17

موضوعات خبری